Page 4 - אבולוציה ושאר ירקות
P. 4
‫ראובן ג'‪ .‬קנדל‬
‫תורה ומדע‪ :‬אבולוציה ושאר ירקות‬

‫מוקדש לאמי היקרה‪,‬‬
‫שטיפחה בצאצאיה את אהבת הידע‬

‫והטמיעה בנו את האמון בעצמנו‬

‫© תשע"ג ‪ 2013 -‬כל הזכויות שמורות למחבר‬
‫‪toraumada@yahoo.com‬‬
‫‪www.toraumada.org.il‬‬

‫‪www.facebook.com/toraumada‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9